FlexSlider

Intézményi Stratégia

Egy alulról szerveződő mozgalom körvonalai

A törekvésünk célja nem más, mint a tanárképzéshez, illetőleg a pedagógia szakos alapképzéshez egy merőben új, mégis az aktuális kompetenciahálókhoz, illetve képzési profilokhoz illeszkedő elemet integrálni: a gyerekek, diákok, az ifjúság jelenlétét, reflektív és aktív közreműködését a képzésben.

Ezt az együttműködést a hallgatók és a gyerekek- főleg iskolakritikai, pedagógiai kérdésekre reflektáló - dialógusaként szeretnénk megvalósítani, olyan pedagógiai helyzeteken keresztül, amelyek alapja a játék és az élmény.

 

image

 

A következő szempontok miatt tartjuk mindezt fontosnak:

 1. A Kazinczy utcai épületet nem csak iskolák garmadája, hanem a társadalmi egyenlőtlenségek drabális valósága is körbeveszi. Erről gyakran megfeledkezünk, mikor a macskaköves úton bevezettetünk a felújított aulába, pedig a szegénység és a kispolgári életvilágok találkozása közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. A környék iskoláinak, gyerekeinek ajtót nyitó intézményként az ELTE PPK kazinczy utcai épülete egyrészt beágyazódhatna abba a társadalmi és messzemenően kulturális közegbe, amelyben eddig, mint valami árnyék foglalt csak helyet, másrészt, mint a “neveléstudományok háza”, közelebb engedhetné magához tudományának oly sokat méltatott, és mégis oly távol tartott tárgyát, a gyermeket és a társadalmat.
 2. A környék iskoláival köttetett szorosabb együttműködés nem csak az egyetem számára lehet hasznos, hanem ezen iskolák számára is. Míg az egyetem akár új gyakorlati helyekre, addig az iskola a szabadidő eltöltésének új és tartalmas lehetőségeire tehet szert. Nyilván lennének e kooperációnak itt még azonosíthatatlan pozitívumai, elég ha csak a hallgatók és az iskolák - munkaerőpiaci értelemben vett - közeledésének támogatására gondolunk.
 3. Amellett, hogy a hallgatók újfajta gyakorlati és attitűdformáló tapasztalatot szereznének a gyerekekkel való közös munka során, pedagógiai szemléletükre is bizonyára nagy hatással lehetne egy olyan összetett szociálpszichológiai helyzet megtapasztalása, ahol a gyermekek, egyenlő, reciprok félként véleményt nyilváníthatnak pedagógiai jellegű kérdésekben.
 4. Miután a hallgatók kurzusokhoz kapcsolódva készülnének fel a gyerekekkel való közös gondolkodásra (ld. lentebb), így programtervezési, élménypedagógiai, eszközfejlesztési stb. gyakorlati tapasztalatot is szerezhetnének úgy, hogy munkájuk egy valóban megvalósult pedagógiai projektben ölthet alakot. A pedagógiai gondolat manifesztációja ugyanis a képzés egyik ordító hiánycikke.
 5. Egy-egy ilyen alkalom kiváló lehetőséget jelentene, mind az egyetem, mind az iskola, mind a hallgatók, mind műhelyünk számára a kialakuló helyzetek értékelésére, a közös gondolkodásra, a problémafelvetésekre és az egymásnak való visszajelzésre.

 


 

Kezdeményezésünket a tavaszi félévben műhelyként szeretnénk folytatni, annak érdekében, hogy saját, kutatott témáinknak (kritikai- és élménypedagógia) egyfajta elméleti, tudományos bázist alapozzunk meg. Ehhez kapcsolnánk a tavaszi szemeszterben az ISSZK égisze alatt meghirdetett kurzusunkat.

A kurzus hallgatóival a félév elején egy pár alkalmas tréning keretében készülnénk fel a féléves munkára. A pilot időszakban (2015 tavasza) 4-5 kurzushoz (Pedagógia BA, Osztatlan tanárképzés) kapcsolódnánk, minden egyetemi kurzushoz 2-2 mentort delegálnánk. A kurzusok hallgatói és oktatói a félév során felkészülnének egy általuk meghatározott és megtervezett programra, ami egyrészt kapcsolódna a kurzus tematikájához, másrészt műhelyünk profiljához úgy, hogy a majdani megvalósult program iskolakritikát fogalmazzon meg és/vagy hallattassa az ifjúság hangját pedagógiai, iskolai kérdésekben, akár a kurzus témájával kapcsolatban.

A mentorok feladata volna a pilot időszak kurzusainak támogatása:

 • A mentor kommunikációs csatorna a kurzus és a műhely között
 • A mentor iskolai kapcsolattartó
 • Igény esetén a mentorok feladata a gyerekek jelenlétének biztosítása a rendezvényeken
 • A mentor a program szervezéséért is felelőséggel tartozik

A műhely feladata:

 • A pilot időszak kurzusaiban megvalósuló munkák összehangolása
 • A mentorok munkájának támogatása
 • Intézményi és iskolai kapcsolattartás
 • Elméleti, tudományos háttér megalapozása

A félév során tehát 4-5 kurzus tervezne és valósítana meg egy-egy programot, melyben 8-10 mentor volna a segítségükre. A programokra a környék iskoláiból érkeznének a gyerekek, az azonban még kérdéses, hogy minden programra másik gyermekcsoport érkezzék-e.

 


 

Példák és variációk az implementációra

Felhívnánk arra a figyelmet, hogy ezek nem ajánlások, hanem egyszerű példák, annak érdekében, hogy jobban értelmezhető legyen az általunk elképzelt stratégia implementációja. Mindemellett hangsúlyozzuk, hogy az itt vázolt stratégiának nincsenek kőbe vésett szabályai, minden kurzus esetében a kurzus témájához, a hallgatói tevékenységhez és az oktatói elvárásokhoz kell adaptálni azt.

A projektbe bekapcsolódó leendő mentorok számára fontos információk:

Mit csinál a mentor a kurzuson?

Minden kurzus tevékenységét 2 mentor segíti a műhelyünkből. A mentor teremti meg a kapcsolatot a műhely és a kurzus között, illetve facilitálja a tervezési és a megvalósítási folyamatot. 

Kiknek csinálunk programot a félév során?

A programokon gyerekek fognak részt venni, akikkel általában kísérőpedagógusok is érkeznek, ezért érdemes rájuk is gondolni. Műhelyünk a környék iskoláival fogja felvenni a kapcsolatot még a félév kezdete előtt, tehát lesz egyrészt egy, a műhely által biztosított kör, amelyből a kurzus hallgatói választhatnak az általuk tervezett programhoz illeszkedően. Másrészt természetesen egyedi igények is felmerülhetnek, ez esetben is támaszkodhatnak a műhely segítségére, támogatására.

Mi történik a programon?

Úgy gondoljuk, hogy ezt teljes mértékben a hallgatóknak kell meghatározniuk, azzal a feltétellel, hogy illeszkedjen a kurzushoz és a műhelyünk által megfogalmazott kéréshez.

A programokra gyerekcsoportok érkeznek, a hallgatók által meghatározott létszámban. Olyan programok megvalósítása a cél, ahol a gyerekek aktív részvételével, valamilyen struktúra szerint lehetőség nyílik a kurzus témáját körüljárni, véleményt alkotni pedagógiai kérdésekben, akár kritikát megfogalmazni az iskola világával kapcsolatban.

A program struktúrája építhet játékra, különböző kooperációs technikákra, szituációs játékokra, az élménypedagógia teljes tárházára, vitára, (óriás) társasjátékra, stb.

Mikor lesz a program?

A programok időpontja a kurzus, az iskola és a műhely közötti egyeztetés során születik meg. A napszakban azonban az iskolákhoz kell alkalmazkodnunk, ezért a programok előreláthatóan a délutáni napközis, vagy tanulószobás intervallumban valósulhatnak meg. (Kihasználva az egész napos iskola koncepcióját.)

Hol lesz a program?

A programok helyszínét természetesen a kurzus hallgatóira és az oktatóra bízzuk, de ajánlásként – és a fent felvázolt stratégia céljaival konvergálva – a kazinczy utcai épület auláját fogalmazzuk meg. Ettől függetlenül elképzelhető a program jellegének megfelelően tantermi (kisebb, meghittebb) tér is.

 

A projektbe bekapcsolódó oktatók számára fontos információk:

Mennyi időt kell a kurzusból erre fordítanom?

Véleményünk szerint minimum 4 kontaktóra elengedhetetlen a program megtervezésére és megszervezésére. Külön felhívnánk a figyelmet arra, hogy egy ilyen program szervezésekor a program előtti egy hétben nélkülözhetetlen az intenzívebb kapcsolattartás a szervezők között, illetve a program előtti napokon az aktív előkészület.

Továbbá, egyrészt a program nagy valószínűséggel nem a kontaktóra időtartamába fog esni, ezért külön időt kell erre szentelni; másrészt érdemes ezen megvalósult programok után időt szakítani a reflexiókra, a program személyes élményeinek feldolgozására.

Kiknek csinálunk programot a félév során?

A programokon gyerekek fognak részt venni, akikkel általában kísérőpedagógusok is érkeznek, ezért érdemes rájuk is gondolni. Műhelyünk a környék iskoláival fogja felvenni a kapcsolatot még a félév kezdete előtt, tehát lesz egyrészt egy, a műhely által biztosított kör, amelyből a kurzus hallgatói választhatnak az általuk tervezett programhoz illeszkedően. Másrészt természetesen egyedi igények is felmerülhetnek, ez esetben is támaszkodhatnak a műhely segítségére, támogatására.

Hogyan illeszthetem ezt a kurzusom tematikájához (ld. követelmények és kompetenciák)?

A programok megtervezésekor és megszervezésekor érdemes már e folyamatba beépíteni a kurzus témáját, illetve e téma megjelenhet egyúttal a leendő programban is.

A műhelyünk egyetlen tartalmi kérése az oktatók felé, hogy a leendő programban jelenjen meg valamilyen formában a gyermekek “hangja”, iskolával kapcsolatos élményeikről, az iskolai helyzetekhez való viszonyulásukról, egyáltalán, a mai iskolával kapcsolatos élményeikről.

Lehetséges-e, hogy csak a hallgatóim egy része vegyen részt a projektben?

Előfordulhat, hogy a kurzus felépítése, vagy hallgatói igény miatt, csak a hallgatók egy bizonyos része vesz majd csak részt a program megszervezésében és/vagy lebonyolításában. Ez esetben lehet a kurzusnak ez egy választható követelménye, amivel a kurzus teljesíthető.

Mi történik a programon?

Úgy gondoljuk, hogy ezt teljes mértékben a hallgatóknak kell meghatározniuk, azzal a feltétellel, hogy illeszkedjen a kurzushoz és a műhelyünk által megfogalmazott kéréshez.

A programokra gyerekcsoportok érkeznek, a hallgatók által meghatározott létszámban. Olyan programok megvalósítása a cél, ahol a gyerekek aktív részvételével, valamilyen struktúra szerint lehetőség nyílik a kurzus témáját körüljárni, véleményt alkotni pedagógiai kérdésekben, akár kritikát megfogalmazni az iskola világával kapcsolatban.

A program struktúrája építhet játékra, különböző kooperációs technikákra, szituációs játékokra, az élménypedagógia teljes tárházára, vitára, (óriás) társasjátékra, stb.

Mikor lesz a program?

A programok időpontja a kurzus, az iskola és a műhely közötti egyeztetés során születik meg. A napszakban azonban az iskolákhoz kell alkalmazkodnunk, ezért a programok előreláthatóan a délutáni napközis, vagy tanulószobás intervallumban valósulhatnak meg. (Kihasználva az egész napos iskola koncepcióját. 

Hol lesz a program?

A programok helyszínét természetesen a kurzus hallgatóira és az oktatóra bízzuk, de ajánlásként – és a fent felvázolt stratégia céljaival konvergálva – a kazinczy utcai épület auláját fogalmazzuk meg. Ettől függetlenül elképzelhető a program jellegének megfelelően tantermi (kisebb, meghittebb) tér is.

Mit csinál a mentor a kurzusomon?

Minden kurzus tevékenységét 2 mentor segíti a műhelyünkből. A mentor teremti meg a kapcsolatot a műhely és a kurzus között, illetve facilitálja a tervezési és a megvalósítási folyamatot. Műhelyünkből olyan mentorok érkeznek majd, akik már nem egyszer bonyolítottak le hasonló kaliberű programokat, így gyakorlati tudásukra, tapasztalatukra is építeni lehet.